Nägemishäired on Silmaarsti töövaldkonna sagedaseimad kaebused. Nägemishäireid korrigeeritakse nägemiskorrektsiooni abivahenditega, milleks on peamiselt prillid ja kontaktläätsed. Nägemishäireid saab korrigeerida ka alaliselt kirurgiliste meetoditega, aga ka enamikke nendest meetoditest saab raviks nimetada üksnes tinglikult. 

Nägemishäiretega tegelevad peale silmaarstide veel optometristid, kes on kutsekõrgharidusega nägemiskontrolli spetsialistid. Kuna aga nägemishäired on küllalt sageli seotud silmahaigustega, siis alati ei jätku optometristidel teadmisi ja kogemusi igas olukorras õigete otsuste langetamiseks. Kaubakeskuse optikapood pole ka kindlasti koht tõsisemate silmamurede lahendamiseks. Seetõttu on mõistlik oma murede korral kindlasti arsti poole pöörduda

Prillid on mõistlik lasta välja kirjutada ja valmistada ühes kohas. Sel juhul paigas garantii kogu prillile, alates määrangust kuni prilliraami väsimuseni või klaaside pinnakatte liigkiire kulumiseni. 
Eelnevast tulenevalt ei väljasta silmakabinet prillimääranguid teiste optikaettevõtete tarbeks, väljaarvatud kuni 10 aastastele lastele (lisatasu eest). Prillimäärangud koostööpartner LENS Optika tarbeks seevastu sisalduvad visiidi hinnas.